Ledarskap och organisationsutveckling 2 - magisterexamen i medical management

  • 30 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Medical Management
  • Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kursen vänder sig till dig som har gått kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (eller motsvarande) och som vill fördjupa dig ytterligare inom ämnet medical management. Utöver ett examensarbete för magisterexamen ger kursen dig en ämnesfördjupning genom ökad tyngdpunkt på vetenskaplig metod och teorianknytning. Kursen ger dig också kunskap om organisationers struktur och dynamik med speciellt fokus på chefsrollens villkor och förutsättningar.

Höstterminen 2016

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 29 augusti 2016 - 02 juni 2017
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
  • Anmälningskod: KI-61021

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp. Därtill krävs kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (30 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande. Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga dokument ska ha inkommit till Antagningsservice senast den 18 maj 2016.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Ulrika Schüldt Håård , ulrika.schuldt-haard@ki.se , 08-524 83805

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen