Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet

 • 15 hp
 • Distansutbildning
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Klinisk medicinsk vetenskap
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: 3

Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om mätteori och om mätinstruments psykometriska egenskaper, det vill säga validitet och reliabilitet, samt om principer för översättning av frågeformulär. Mätinstrument kan vara frågeformulär eller tester av olika aspekter som fysisk funktion, aktivitetsförmåga eller hälsa. Dessa ger data på olika mätnivåer varför olika typer av statistiska analyser kommer att behandlas både teoretiskt och praktiskt. Mätmetoder som är av eget intresse för din forskning, eller som kan användas i din kliniska verksamhet studeras med hjälp av litteratursökning och praktiska undersökningar.

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 3
 • Övriga träffar: 1

Lärarstöd ges via lärplattformen PingPong och vid fysiska kursträffar. Tillgång till dator och internetuppkoppling krävs. Skriftliga individuella uppgifter med presentationer vid seminarier på kursorten. Kursen har 2 kursträffar (à 2 dagar) och 1 examinationsseminarier (1 dag). Utöver det anordnas en workshop i statistik (1 dag).

Höstterminen 2016

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Huddinge
 • 29 augusti 2016 - 13 januari 2017
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-61024

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller idrott och träning. Alternativt yrkesexamen om minst 180 hp inom något av dessa områden varav minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete, alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Ann-Helen Patomella , Ann-Helen.Patomella@ki.se
Mari Lundberg , mari.lundberg@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen