Medicinsk akupunktur

 • 15 hp
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Klinisk medicinsk vetenskap
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen ger dig som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården grundläggande kunskaper i medicinsk akupunktur för behandling vid akuta och långvariga smärttillstånd. Utbildning sker i överensstämmelse med rådande evidens och beprövad erfarenhet. Behandling sker utifrån fysiologiska principer varför utbildningens tyngdpunkt ligger på förståelse av smärt- och akupunkturfysiologi.
En stor del av undervisningen utgörs av seminarier samt praktisk tillämpning i form av stickpraktik. Kursen har tolv schemalagda dagar, fördelat på fyra tillfällen. På alla schemalagda dagar finns det obligatorisk undervisning. I kursen ingår också ett skriftligt fördjupningsarbete.

Höstterminen 2016

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Huddinge
 • 29 augusti 2016 - 13 januari 2017
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-61022

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp samt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2017

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Huddinge
 • 16 januari 2017 - 02 juni 2017
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-62021

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp samt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller tandläkare. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Cecilia Norrbrink , cecilia.norrbrink@ki.se , 070-8346717

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen