Examensarbete för masterexamen i odontologi

  • 30 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Odontologi
  • Institutionen för odontologi

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Större delen av kursen består av eget arbete under handledning, men fem träffar på kursorten ingår.

Vårterminen 2017

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Huddinge
  • 16 januari 2017 - 18 januari 2019
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
  • Anmälningskod: KI-62012

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Tandläkarexamen om minst 180 hp. Därtill krävs 30 hp i avslutade kurser inom huvudområdet odontologi på avancerad nivå inklusive kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp eller motsvarande. Utöver detta krävs 60 hp i avslutade kurser varav 30 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter. Samtliga dokument ska ha inkommit till Antagningsservice senast den 4 november 2016.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Nagihan Bostanci, nagihan.bostanci@ki.se
Mikael Wendel, Mikael.Wendel@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen