Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap

 • 30 hp
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap
 • Institutionen för laboratoriemedicin

Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå som ger dig möjlighet att ta en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Du kommer även att utveckla din förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera vetenskapliga arbeten.

Vårterminen 2017

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Huddinge
 • 16 januari 2017 - 02 juni 2017
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-62007

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap.
Därtill krävs 30 hp i avslutade kurser. Av dessa 30 hp ska:

 • minst 15 hp vara på avancerad nivå.
Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Samtliga dokument ska ha inkommit till Antagningsservice senast den 4 november 2016.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Pernilla Lång , pernilla.lang@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen