Palliativ vård

 • 7,5 hp
 • Distansutbildning
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Klinisk medicinsk vetenskap
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: 2

Tidig respektive sen palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och närstående vid livshotande sjukdom. Kursen ger fördjupade kunskaper om palliativt förhållningssätt och om palliativ vård för att kunna utöva evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för bästa möjliga livskvalitet för patient och närstående. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys samt behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem. Kursen behandlar den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomkontroll, teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående.

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 2
 • Övriga träffar: 0

Lärarstöd ges via webbaserad lärplattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examinationer sker i form av individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt seminarier.

Höstterminen 2016

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Huddinge
 • 29 augusti 2016 - 04 november 2016
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-61028

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Yrkesexamen om minst 120 hp eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2017

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Huddinge
 • 16 januari 2017 - 24 mars 2017
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-62024

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Yrkesexamen om minst 120 hp eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Kay Sundberg , kay.sundberg@ki.se , 08-524 835 72
Eva Doukkali , eva.doukkali@ki.se , 08-524 83608

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen