Examensarbete för masterexamen i logopedi

  • 30 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Logopedi
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

I denna kurs ska du, med konsultativ handledning, genomföra en deskriptiv eller experimentell studie inkluderande alla steg i forskningsprocessen. Den genomförda studien ska leda till ett manus som skrivs på engelska. Manuset ska i omfattning och kvalitet motsvara en publicerbar artikel avsedd för en vetenskaplig tidskrift inom det logopediska verksamhetsfältet. Dessutom ska du författa en projektplan med den egna studiens resultat som utgångspunkt.

Höstterminen 2016

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Huddinge
  • 29 augusti 2016 - 01 juni 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
  • Anmälningskod: KI-61011

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Logopedexamen om minst 180 hp. Därtill krävs 30 hp i avslutade kurser inom huvudområdet logopedi på avancerad nivå samt 60 hp i avslutade kurser varav 30 hp på avancerad nivå inklusive vetenskaplig teori och metod 7,5 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Samtliga dokument ska ha inkommit till Antagningsservice senast den 18 maj 2016.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Christina Hedestedt , Christina.Hedestedt@ki.se , 08-585 874 07

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen