Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik

 • 30 hp
 • Distansutbildning
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
 • Obligatoriska träffar: 9

Dagens ökade antal idrottsutövare, och en alltmer specialiserad idrott, innebär större krav på behandling efter skada liksom på förebyggande åtgärder. Syftet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper i idrottsmedicin baserade på traumatologi, rehabilitering, fysiologi, psykologi och allmän idrottsmedicin, samt kunskaper om prevention av idrottsskador. Kursen ger också en inblick i aktuell forskning samt lägger grunden för, och stimulerar till, idrottsmedicinsk forskning.

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 9

Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Undervisningen sker genom föreläsningar, symposier och laborationer samt med stöd av internet och e-post. Examination sker i kursens lokaler genom muntliga och skriftliga tentamina samt muntlig och skriftlig dokumentation av projekt. Träffarna utgörs av 9 tillfällen à 3 dagar, totalt 27 dagar.

Höstterminen 2016

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Stockholm
 • 29 augusti 2016 - 02 juni 2017
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-61014

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller idrott och träning. Alternativt minst 240 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
 

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Christina Mikkelsen , christina.mikkelsen@capio.se , 08-406 2696

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen