Tillämpad beteendemedicin i primärvården

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Psykologi
  • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Kursens syfte är att öka din kunskap om beteendemedicinska verktyg. Den syftar även till att höja din förmåga till interprofessionell kommunikation och samarbete kring en patient.

I kursen ingår att du tillsammans med en kurskamrat från annan yrkesbakgrund träffar en primärvårdspatient, totalt tre gånger. Därtill deltar du i seminarier om att möta patienter med stressrelaterad ohälsa, depression, ångest, övervikt, smärta eller sömnproblem. Motiverande samtal är ett viktigt inslag i kursen.

Vårterminen 2017

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Stockholm
  • 01 maj 2017 - 02 juni 2017
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
  • Anmälningskod: KI-62027

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en läkar-, psykolog-, sjukgymnast- eller fysioterapeutexamen. Alternativt 150 hp från utbildning som leder till någon av ovanstående examina. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Anne H Berman , anne.h.berman@ki.se , 070-424 53 60
Gabriele Biguet , gabriele.biguet@ki.se , 08-524 888 25

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen