Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv

 • 7,5 hp
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen ger dig kunskaper om hur du kan tillämpa ett psykosomatiskt perspektiv i samverkan med andra yrkeskategorier i multidisciplinära team. Kursen innehåller psykosomatisk teoribildning, kroppsligt meningsskapande, existentiellt perspektiv på hälsa, affekt- och kroppsmedvetenhet samt vikten av autonom reglering vid t.ex. trauma/kris. Därutöver ges en orientering i mindfulness samt kroppsterapeutiska och affektfokuserade interventioner. Stor vikt läggs vid interprofessionell samverkan.

Höstterminen 2016

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Huddinge
 • 29 augusti 2016 - 04 november 2016
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-61012

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp från utbildning som leder till arbetsterapeut-, logoped-, läkar-, psykolog-, sjuksköterske-, sjukgymnast-, fysioterapeut- eller socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2017

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Huddinge
 • 16 januari 2017 - 24 mars 2017
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-62016

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp från utbildning som leder till arbetsterapeut-, audionom-, dietist-, logoped-, läkar-, psykolog-, sjuksköterske-, sjukgymnast-, fysioterapeut- eller socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Adrienne Levy Berg , adrienne.levy-berg@ki.se , 070-2116739

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen