Ledarskap och organisationsutveckling 1

  • 30 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Medical Management
  • Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Den här kursen är till för dig som vill förstå din egen och andras roller i organisationssammanhang. Du lär dig utveckla din kompetens och identitet som chef/ledare. Kursen belyser och granskar organisationers uppbyggnad och deras förhållande till omvärlden utifrån teorier inom ämnesområdet. Ledarskap och organisation inom vård och omsorg behandlas ur ett utvecklings- och förändringsperspektiv. Kursen vänder sig till dig som har eller planerar att ha chefs- och/eller arbetsledarfunktion inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg.

Kursen startar som fristående kurs för sista gången HT16. Kursen kommer i fortsättningen att ges som uppdragsutbildning från och med höstterminen 2017, läs mer på ki.se/utbildning/kursutbud-inom-uppdragsutbildning.

Höstterminen 2016

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 29 augusti 2016 - 02 juni 2017
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
  • Anmälningskod: KI-61020

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller social omsorg. Därutöver krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden (styrks med tjänstgöringsintyg). Alternativt examen om minst 180 hp samt minst 2 års yrkeserfarenhet med arbetsledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Hannele Moisio, hannele.moisio@ki.se, 08-524 836 22

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen