Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distansutbildning
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Obligatoriska träffar: 16
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder för arbete inom psykiatrisk vård och ger dig kunskap om förhållanden i samhället som påverkar människors psykiska hälsa. Som specialistsjuksköterska inom psykiatri tar du bland annat fram strategier för stöd och bemötande av människor med psykisk ohälsa samt initierar och deltar i hälsofrämjande åtgärder.

Beskrivning

Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård arbetar till exempel inom specialistvård, primärvård, företagshälsovård, beroendevård eller inom kommunal vård och omsorg.

Utbildningen bedrivs som distansutbildning på deltid (halvfart). Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till max två dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur.

Verksamhetsförlagd utbildning sker under en av utbildningens terminer. Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter.

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 16

Utbildningen bedrivs som distansutbildning på deltid. Det krävs att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till max två dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör 3 veckor med 30 timmar per vecka.

Vårterminen 2017

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-52010

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.