Psykologprogrammet

  • 300 hp
  • 5 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Psykologexamen  

En psykolog har stor kunskap om människans beteende och mentala processer. Som psykolog har du möjlighet att självständigt arbeta med utredning och behandling av människors psykologiska problem. Andra arbetsuppgifter kan vara utbildning, rådgivning och förebyggande hälsoarbete.

Beskrivning

Psykologi är vetenskapen om människans beteende, upplevelser, tankar och känslor. Många av de frågor som psykologin vill besvara har följt människan under lång tid: Hur skapar vi genom våra sinnen en bild av världen? Hur ska vi leva för att må bra? Hur påverkas beteendet av arv och miljö? Hur kan man minska våld och aggression?
Psykologins vetenskapliga metoder har utvecklats mycket snabbt, speciellt i gränsområdet till biologi och medicin. Ökad kunskap om hjärnan har skapat nya förutsättningar för att vi ska förstå oss själva och vår plats i världen. Målet för psykologutbildningen vid Karolinska Institutet är att utbilda psykologer med bred kompetens i det psykologiska arbetsfältet och en speciell beredskap för att medverka i och bidra till att utveckla samhällets hälso- och sjukvårdsarbete.
 
Psykologprogrammet leder till en psykologexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Utbildningen på KI inleds med grundläggande kurser i psykologins olika områden, kopplade till biologi och neurovetenskap. Du kommer att få besöka olika verksamheter och möta psykologer med vitt skilda arbetsuppgifter, främst inom hälso- och sjukvård men också inom andra områden. Du lär dig också vetenskaplig metod. En längre valbar period på termin sex ger god möjlighet att läsa fördjupande kurser eller göra utbytesstudier. Under den senare delen av utbildningen ligger fokus allt mer på kliniska tillämpningar av psykologi. Här ingår en längre praktikperiod och utbildning i psykologisk behandling där du under handledning genomför behandlingsarbete. Du får också pröva på att ge behandling via internet. Du avslutar utbildningen med ett examensarbete. Genom att utbildningen ges på ett medicinskt universitet har du möjlighet att knyta kontakt med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård.

Efter studierna

Efter examen och ett års praktisk tjänstgöring kan du ansöka om att bli legitimerad psykolog. Psykologer arbetar inom en rad olika samhällssektorer och möter människor inom utbildning, organisation, hälso- och sjukvård. Många psykologer arbetar med förebyggande, utredande, stödjande och behandlande insatser för barn, ungdomar och vuxna inom psykiatri och social omsorg. Andra gör insatser för enskilda eller för arbetsgrupper i organisationer som behöver stöd för utveckling av verksamheten.
 

Höstterminen 2016

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 70
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
  • Anmälningskod: KI-41008

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.

Vill du veta mer om hur det är att plugga på Psykologprogrammet?

Här kan du se ett seminarium från Saco studentmässa i Stockholm.