Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård

 • 60 hp
 • 1 år
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder för arbete som specialistsjuksköterska inom operationssjukvård och perioperativ omvårdnad. Som operationssjuksköterska ingår du i det kirurgiska teamet kring patienten där du bedriver personcentrerad och evidensbaserad perioperativ omvårdnad inom en medicinskt högteknologisk och mångfacetterad verksamhet.

Beskrivning

I dina arbetsuppgifter som operationssjuksköterska ingår bland annat att samordna och leda arbetet i operationssalen, ansvara för hygien och aseptik, arbeta preventivt och hälsomedvetet samt att tillgodose patientens välbefinnande och säkerhet genom operationen. Vidare ingår information och undervisning samt vårdutveckling inom operationssjuksköterskans kompetensområde.

Operationssjuksköterskors arbetsområde omfattar verksamhet inom olika kirurgiska specialiteter med perioperativ omvårdnad för barn och vuxna vid planerad och akut kirurgi samt vid traumakirurgi.

Programmet är en helfartsutbildning. Studierna bedrivs på heltid vilket innebär en arbetsinsats på minst 40 timmar/vecka.
Studierna bedrivs till stor del via en digital lärplattform med aktiviteter som diskussioner, inlämningsuppgifter och examinationer. Det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.
Antalet fysiska obligatoriska träffar på KI Campus Huddinge är cirka 3-4 per 7,5 högskolepoäng.

Verksamhetsförlagd utbildning sker under tre av utbildningens kurser. Plats erbjuds inom Stockholms läns landsting. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av totalt 14 veckor med 30 timmar per vecka.
 

Höstterminen 2016

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 22
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-51009

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2017

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 22
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-52009

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.