Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distansutbildning
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Obligatoriska träffar: 16
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder för arbete inom cancervård. Som specialistsjuksköterska inom onkologi ska du självständigt kunna utöva din profession i samband med vård och behandling av människor med cancersjukdom.

Beskrivning

Programmet har två inriktningar: avancerad cancervård respektive strålbehandling. Som specialistsjuksköterska med inriktning avancerad cancervård arbetar du till exempel inom verksamheter där patienter med cancersjukdom vårdas, som onkologiska mottagningar och behandlingsavdelningar för cytostatikabehandling, akutonkologiska vårdavdelningar, inom hemsjukvård och på hospiceavdelningar. Som specialistsjuksköterska med inriktning strålbehandling arbetar du på strålbehandlingsavdelningar.

Inom inriktningen strålbehandling ingår verksamhetsförlagd utbildning. Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör 5 veckor med 30 timmar per vecka (helfart) i sista kursen. Inom inriktningen avancerad cancervård ingår ej verksamhetsförlagd utbildning.

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 16

Programmet är en distansutbildning på deltid. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset. Studierna bedrivs på halvfart vilket innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka. Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både noggrann planering och självdisciplin. Studiedagar med fysiska träffar förekommer på kursorten=KI Campus Huddinge.

Målsättningen är att studiedagarna i de teoretiska delarna av utbildningen inte ska överstiga två dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, datorbaserade diskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur.

Inriktning Avancerad cancervård, Vårterminen 2017

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 30
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-52007

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Inriktning Strålbehandling, Vårterminen 2017

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 10
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-52008

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.