Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distansutbildning
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Obligatoriska träffar: 32
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder för arbete inom medicinsk vård. Specialistsjuksköterskan leder arbetet och ansvarar för utveckling av omvårdnaden inom specialistområdet.

Beskrivning

Arbetsplatser finns främst på sjukhus, exempelvis inom landsting och hos privata vårdgivare med högspecialiserad vård. Studierna betonar humanistisk, personcentrerad och teknologisk omvårdnad och ger specialistkompetens för att planera, leda och genomföra omvårdnad samt medicinska åtgärder vid hotande svikt samt svikt i vitala organ.

Under flera av utbildningens kurser ingår verksamhetsintegrerat lärande.

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 32

Programmet är en distansutbildning på deltid (halvfart). Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till ca 3–4 obligatoriska träffar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur.

Höstterminen 2016

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-51008

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.