Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

 • 60 hp
 • 1.5 år (trekvartsfart)
 • Distansutbildning
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Obligatoriska träffar: 18
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder för arbete inom ambulanssjukvård. Studierna ger dig specialistkompetens för att planera, leda och genomföra omvårdnads- och medicinska åtgärder med hänsyn till patientens behov i den prehospitala miljön

Beskrivning

Arbetet som ambulanssjuksköterska sker i skiftande miljöer utanför sjukhuset, vilket ställer stora krav på flexibilitet och självständighet. Arbetsplatser finns exempelvis inom landsting och privata vårdgivare inom ambulanssjukvård.

Undervisningen är forskningsanknuten och bedrivs i form av nätbaserade diskussioner, föreläsningar, seminarier samt individuella studier. Även färdighetsträning, simulering och verksamhetsförlagd utbildning ingår. Pedagogiken utgår från ett aktivt individuellt kunskapssökande, träning i att lösa problem, analysera och kritiskt granska i alla delar av utbildningen. Studierna i omvårdnad inom ambulanssjukvård betonar en humanistisk, säker, personcentrerad och helhetsinriktad vård.

Verksamhetsförlagd utbildning sker under två av utbildningens kurser. Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan berörda parter.

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 18

Webbaserad distansutbildning och omfattar 60 hp. Studietakten är i genomsnitt 67 procent och genomförs under tre terminer.  Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset.. Antalet fysiska träffar på kursorten är cirka två dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av 14 veckor med 32 timmar per vecka.

Höstterminen 2016

 • 75%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 25
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-51001

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2017

 • 75%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 25
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-52001

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.