Läkarprogrammet

 • 330 hp
 • 5.5 år
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Examen: Läkarexamen  

Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet ger dig grunden till ett framtida läkaryrke och ett livslångt lärande där det ställs höga krav på medicinskt kunnande, praktiska färdigheter, vetenskaplighet och professionell kompetens.

Beskrivning

Programmet omfattar elva terminers studier och i det ingår ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Du har möjlighet att själv forma din utbildning genom de valbara fördjupningskurser som erbjuds på fem av programmets terminer. För dig som intresserad av att tidigt få mer kontakt med forskningen på KI finns en fristående parallell forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet.

På läkarprogrammet tar du ett stort ansvar för ditt eget lärande. Det finns en tydlig integrering mellan teoretiska kunskaper och praktisk färdighet, och som utgångspunkt i undervisningen används därför ofta patientfall. Undervisningen sker genom grupparbeten, seminarier, föreläsningar och egna projektarbeten. Merparten av utbildningen sker på undervisningssjukhus och i primärvården, där du deltar i det dagliga praktiska patientarbetet under handledning av specialistutbildade läkare.

Studier på programmet leder fram till läkarexamen, som är en yrkesexamen. För att bli legitimerad läkare krävs också minst 18 månaders allmäntjänstgöring (AT). Därefter har du möjlighet att specialisera dig genom att söka och genomföra specialisttjänstgöring (ST) under minst fem år. Det finns ett femtiotal olika specialiteter att välja mellan.

Efter studierna

Läkare kan bland annat arbeta på sjukhus, inom primärvård och företagshälsovård, vid forskningslaboratorier och inom industrin. Förutom patientkontakter innebär läkaryrket ofta undervisning, kvalitetsutveckling, arbetsledning och administration. Många arbetar också helt eller delvis med forskning som syftar till att förbättra och utveckla sjukvården. Som läkare kan du även arbeta utomlands eller inom olika hjälporganisationer.

Höstterminen 2016

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 156
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-41006

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).
Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Urval

KI använder alternativt urval till 32 % av platserna läsåret 2016/2017. 34 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval. Anmälan till alternativt urval ska ha inkommit till KI senast 1 april för höstterminen 2016 respektive 3 oktober för vårterminen 2017. Du måste även göra en anmälan till läkarprogrammet på antagning.se. Mer information om det alternativa urvalet PIL hittar du på ki.se/alternativturval

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2017

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 156
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-42002

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).
Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Urval

KI använder alternativt urval till 32 % av platserna läsåret 2016/2017. 34 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval. Anmälan till alternativt urval ska ha inkommit till KI senast 1 april för höstterminen 2016 respektive 3 oktober för vårterminen 2017. Du måste även göra en anmälan till läkarprogrammet på antagning.se. Mer information om det alternativa urvalet PIL hittar du på ki.se/alternativturval

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.

Video om Läkarprogrammet

Vill du veta mer om Läkarprogrammet? Här kan du se ett seminarium från Saco studentmässa i Stockholm.