Logopedprogrammet

  • 240 hp
  • 4 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Logopedexamen  

Logopeden arbetar med människans kommunikationsförmåga: rösten, talet och språket.
Genom skada och sjukdom kan en människa drabbas på ett sådant sätt att det blir svårt eller omöjligt att kommunicera med andra.
Som logoped arbetar du för att åstadkomma en så bra kommunikationsförmåga som möjligt hos den drabbade.

Beskrivning

Ämnet logopedi är flervetenskapligt och utgörs av en kombination av humaniora, naturvetenskap och medicin.
Under utbildningen till logoped studerar du störningar som drabbar det mänskliga språket, talet, rösten samt ät- och sväljningsförmågan. Du studerar hur problemen uppstår, vad de beror på och hur de kan avhjälpas eller lindras. Du lär dig hur man undersöker och bedömer, samt hur man behandlar både kommunikationsstörningar och ät- och sväljningssvårigheter. Under hela utbildningen samordnas kurser i logopedi med kurser i psykologi, lingvistik och medicin och i flertalet kurser integreras också kunskaper från olika ämnesområden. Programmet omfattar både teoretiska och praktiska kurser (verksamhetsintegrerat lärande) och professionella färdigheter utvecklas kontinuerligt i en strimma under hela utbildningen. Vetenskapligt synsätt tränas i många kurser under programmet och sista terminen genomförs ett examensarbete, dvs ett självständigt vetenskapligt arbete.

Efter studierna

Logopeder arbetar på logopedmottagningar på sjukhus, inom primärvården, på barnkliniker, öron-, näs- och halskliniker, rehabiliteringskliniker samt inom habilitering och hälsa. Andra arbetsplatser är förskolor, skolor, vårdhem och privata mottagningar.
Efter logopedprogrammet är du behörig att söka till forskarutbildning.

Höstterminen 2016

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 28
  • Studieort: Huddinge
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
  • Anmälningskod: KI-41005

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.