Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård

 • 60 hp
 • 1 år
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Som intensivvårdssjuksköterska vårdar du, i nära samarbete med patientens närstående, patienter med svåra sjukdomstillstånd. Arbetet kännetecknas av högteknologisk, personcentrerad, evidensbaserad och säker vård.

Beskrivning

Det finns starka kunskaps- och färdighetssamband med såväl anestesisjukvård som med kirurgiska och medicinska specialiteter. Intensivvårdssjuksköterskor arbetar till exempel på intensivvårdsavdelningar, intensivvårdsmottagningar, postoperativa avdelningar och akutmottagningar.

 

Information om distansutbildningen

  Programmet är en helfartsutbildning som består av webbaserade lärandeaktiviteter samt fysiska träffar på studieorten KI Campus Huddinge. Studierna bedrivs på heltid vilket innebär en arbetsinsats på minst 40 timmar/vecka.

  Antalet obligatoriska fysiska kursträffar på studieorten är begränsat till cirka 3-4 obligatoriska träffar per 7,5 högskolepoäng. Studierna bedrivs till stor del via en digital lärplattform med aktiviteter som diskussioner, inlämningsuppgifter och examinationer. Det krävs därför att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset.

  Verksamhetsförlagd utbildning sker under tre av utbildningens kurser och genomförs inom Stockholms läns landsting. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör totalt 14 veckor uppdelat på tre kurser, och innebär att du ska vara på din praktikplats cirka 32 timmar per vecka.

  Höstterminen 2016

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 25
  • Studieort: Huddinge
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
  • Anmälningskod: KI-51006

  Anmälan

  Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
  Anmäl dig på antagning.se

  Särskild behörighet

  Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

  Urval

  Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

  Avgifter

  Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

  Vårterminen 2017

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 25
  • Studieort: Huddinge
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
  • Anmälningskod: KI-52006

  Anmälan

  Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
  Anmäl dig på antagning.se

  Särskild behörighet

  Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

  Urval

  Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

  Avgifter

  Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

  Kontakt

  Har du frågor om behörighet och antagning?

  Se Anmälan och antagning.

  Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.