Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska

 • 75 hp
 • 2.5 år (halvfart)
 • Distansutbildning
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Obligatoriska träffar: 20
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet ger kompetens inom omvårdnad och folkhälsoarbete på hälso- och sjukvårdens första vårdnivå. Grunden i distriktssköterskans arbete är möten med människor i alla åldrar och varierande hälso- och sjukdomstillstånd. Distriktssköterskans arbete präglas av ett holistiskt och patientcentrerat förhållningssätt baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Beskrivning

I arbetsuppgifterna ingår att främja hälsa i alla åldrar, förebygga sjukdomar samt att uppmärksamma och förebygga hälsorisker i individers närmiljö och i samhället. Distriktssköterskan arbetar inom många olika verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande, till exempel inom barnhälsovård, elevhälsans medicinska insatser, mottagningsverksamhet och inom hemsjukvården. Yrket som distriktssköterska ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete (t.ex. förskriva vissa läkemedel, förbrukningsartiklar och hjälpmedel), vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar.
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom distriktssköterskans verksamhetsområden och kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter. Den verksamhetsförlagda utbildningen består av 18 veckor på halvfart.

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 20

Programmet är en distansutbildning på deltid. Studierna bedrivs på halvfart vilket innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka. Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både noggrann planering och självdisciplin. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset. Antalet fysiska träffar (studiedagar) som förekommer på kursorten KI Campus Huddinge är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till max två dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och läser kurslitteratur. Studiebesök under dagtid kan förekomma.

Höstterminen 2016

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 35
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-51005

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2017

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 35
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-52005

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.