Barnmorskeprogrammet

 • 90 hp
 • 1.5 år
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Examen: Barnmorskeexamen och Medicine magisterexamen  

Barnmorskans yrke är självständigt och omväxlande. Arbetet är hälsofrämjande och förebyggande och riktar sig mot nyfödda barn, ungdomar och vuxna. Barnmorskan arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa genom rådgivning, handledning och prevention samt handlägger självständigt den normala graviditeten, förlossningen och eftervården.

Beskrivning

Barnmorskeprogrammet vid Karolinska Institutet har en internationell och transkulturell profil. Programmet omfattar tre terminer och integrerar teoretisk och klinisk kunskap. Cirka hälften av studietiden består av klinisk utbildning inom gynekologisk vård, fertilitetsreglering, mödrahälsa och förlossningsvård samt vård efter barnafödande. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till dag, kväll och natt.

Studierna innefattar folkhälsa, beteendevetenskap, vårdvetenskap samt medicinsk vetenskap. Studentaktiverande pedagogik används och kompletteras med föreläsningar och färdighetsträning. Det finns stora möjligheter till utbytesstudier.

Barnmorskans forskningsområde omfattar studier om fertilitet, sexualitet, graviditet, förlossning, amning och eftervård, aborter och preventivmetoder. Vi erbjuder studenter att skriva examensarbete inom ramen för aktuella forskningsprojekt.

Kurser och utbildningsplan

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Barnmorskor kan arbeta på förlossningsavdelning och eftervård, inom mödrahälsovård, inom gynekologisk hälso- och sjukvård och dess specialmottagningar samt med preventivmedelsrådgivning. De medverkar även genom sin specifika kunskap om kvinnors livsvillkor samt hälsa och ohälsa i flera andra verksamheter, exempelvis på ungdomsmottagningar, fertilitetskliniker samt klimakteriemottagningar. Barnmorskor är mycket efterfrågade i internationellt arbete där de kan verka för hälsa hos kvinnor och barn. Barnmorskor kan även arbeta som egna företagare.

Höstterminen 2017

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 40
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2017
 • Anmälningskod: KI-51000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2018

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 40
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
 • Anmälningskod: KI-52000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen