Barnmorskeprogrammet

 • 90 hp
 • 1.5 år
 • Studiestart höst: v. 34  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Examen: Barnmorskeexamen  

Barnmorskans yrke är självständigt och omväxlande. Arbetet är hälsofrämjande och förebyggande och riktar sig mot barn, ungdomar och vuxna i Sverige och världen. Barnmorskan arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa genom rådgivning, handledning och prevention samt handlägger självständigt den normala graviditeten, förlossningen och eftervården.

Beskrivning

Barnmorskeprogrammet vid Karolinska Institutet har en internationell och transkulturell profil. Programmet omfattar tre terminer och integrerar teoretisk och klinisk kunskap. Cirka hälften av studietiden består av klinisk utbildning inom gynekologisk vård, fertilitetsreglering, mödrahälsa och förlossningsvård samt vård efter barnafödande. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till dag, kväll och natt.

Studierna innefattar folkhälsa, beteendevetenskap, vårdvetenskap samt medicinsk vetenskap. Studentaktiverande pedagogik används och kompletteras med föreläsningar och färdighetsträning. Det finns stora möjligheter till utbytesstudier inom vårt internationaliseringsprogram.

Barnmorskors forskningsområde omfattar studier om fertilitet, sexualitet, graviditet, förlossning, amning och eftervård,  aborter och preventivmetoder. Vi erbjuder studenter att skriva examensarbete inom ramen för aktuella forskningsprojekt.

Efter studierna

Barnmorskor kan arbeta på förlossningsavdelning och eftervård, inom mödrahälsovård, inom gynekologisk hälso- och sjukvård och dess specialmottagningar samt med preventivmedelsrådgivning. De medverkar även genom sin speciella kunskap om kvinnors livsvillkor samt hälsa och ohälsa i flera andra verksamheter, exempelvis på ungdomsmottagningar, fertilitetskliniker samt klimakteriemottagningar. Barnmorskor är mycket efterfrågade i internationellt arbete där de kan verka för hälsa hos kvinnor och barn. Barnmorskor kan även arbeta som egna företagare.

Höstterminen 2016

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 40
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-51000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2017

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 40
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-52000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.