Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distansutbildning
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Obligatoriska träffar: 16
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder för arbete inom barnsjukvård, barnhälsovård, elevhälsans medicinska insatser, barnhabilitering samt barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Som specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom har du bland annat ansvar för att alla beslut som rör barnet tas utifrån barnets bästa. Det är också viktigt att du kan få barnet att känna sig tryggt i vårdsituationen.

Beskrivning

I dina arbetsuppgifter kan det bland annat ingå att verka för att provtagningar, undersökningar och behandlingar ska anpassas till det enskilda barnets behov. Studierna fokuserar på hur man bäst ger professionell omvårdnad till barn och ungdom i samarbete med deras familjer, samt hur man utvecklar och bedriver folkhälsoarbete. Specialistsjuksköterskor inom barn och ungdom arbetar till exempel inom barnhälsovård, elevhälsans medicinska insatser och barnsjukvård.

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 16

Programmet är en distansutbildning på deltid. Studierna bedrivs på halvfart vilket innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka. Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både noggrann planering och självdisciplin.Det kräver att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Programmet drivs gemensamt av institutionen för kvinnors och barns hälsa i Solna och sektionen för omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle i Huddinge vilket resulterar i att studieorten alterneras mellan Solna och Huddinge. För första och sista kursen delas studenterna upp i två grupper och kurserna ges både i Solna och Huddinge.

Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är begränsat till cirka 2 dagar per 5 veckor=7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, nätdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset.

Verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård och elevhälsans medicinska insatser sker under utbildningens andra kurs (termin 2) och inom barnsjukvård i utbildningens tredje kurs (termin 3). Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör totalt 18 veckor med 15 timmar per vecka. Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter.

Inriktning Allmän pediatrisk omvårdnad, Höstterminen 2016

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 60
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-51003

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Inriktning Allmän pediatrisk omvårdnad, Vårterminen 2017

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 60
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-52003

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.