Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård

 • 60 hp
 • 1 år
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Som anestesisjuksköterska ingår du i teamet runt patienten där du bland annat ansvarar för att, i samråd med ansvarig anestesiolog, planera och genomföra anestesi i samband med kirurgiska procedurer och undersökningar.

Beskrivning

Studierna i perioperativ anestesiologisk omvårdnad betonar teknologisk, personcentrerad, evidensbaserad och säker vård med patientens välbefinnande i fokus. Anestesisjuksköterskans arbetsområde omfattar olika verksamheter som anestesiavdelningar, pre- och postoperativa avdelningar, smärtbehandlingsavdelningar, akutmottagningar och prehospital vård.
Observera att delar av distansutbildningen kräver närvaro på studieorten Huddinge.

Programmet är en helfartsutbildning, som till största delen består av webbaserade lärandeaktiviteter samt även fysiska träffar på KI campus Huddinge.

Studierna bedrivs på heltid vilket innebär en arbetsinsats på minst 40 timmar/vecka. Antalet obligatoriska fysiska kursträffar är begränsat till cirka 3-4 obligatoriska träffar per 7,5 högskolepoäng. Studierna bedrivs till stor del via en digital lärplattform med aktiviteter som diskussioner, inlämningsuppgifter och examinationer. Det krävs därför att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset.

Verksamhetsförlagd utbildning sker under tre av utbildningens kurser och plats erbjuds inom Stockholms läns landsting, och innebär att du ska vara på din praktikplats cirka 32 timmar per vecka. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör totalt 14 veckor, uppdelat på tre kurser.

Höstterminen 2016

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 25
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-51002

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2017

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 25
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-52002

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.