Röntgensjuksköterskeprogrammet

  • 180 hp
  • 3 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Röntgensjuksköterskexamen och Medicine kandidatexamen  

Radiologin har en central roll inom sjukvården och den avancerade tekniken ger svar som ligger till grund för många viktiga beslut. Utvecklingen går snabbt framåt och behovet av kompetent personal är stort. Röntgensjuksköterskans framtid ser ljus ut. 

Beskrivning

Utvecklingen går allt snabbare med nya avancerade undersökningsmetoder och röntgensjuksköterskans uppgift är att, i samarbete med patienten, framställa bildmaterial som underlag för patientens diagnos. Du lär dig radiologiska undersökningsmetoder som slätröntgen men också mer avancerade metoder som nuklearmedicin, magnetkameraundersökning, medicinskt ultraljud och datortomografi. Studierna ger fördjupad kunskap om strålning, apparaterna som behövs och tekniken som ligger bakom. Du lär dig att utvärdera dina egna undersökningar och säkerställa att resultaten håller tillräckligt hög kvalitet.

I den verksamhet som röntgensjuksköterskan arbetar inom diagnostiseras och behandlas patienterna. Patienterna kan vara oroliga och utbildningen ger dig därför verktyg för att ge ett bra patientbemötande. Utvecklingen inom radiologin går snabbt och som röntgensjuksköterska finns det möjligheter att delta i utvecklingen av området.

Varje termin har du praktik på en radiologisk avdelning. Det finns möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning inom Norden och Europa. Föreläsningar, seminarier och laborationer är återkommande moment under dina studier. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan vara förlagd till kvällar och helger. 

Efter studierna

Röntgensjuksköterskeprogrammet ger både en akademisk kandidatexamen inom radiografi och en yrkesexamen som röntgensjuksköterska. Röntgensjuksköterskans arbete är omväxlande och du kan jobba på röntgenkliniker inom landstinget eller hos privata vårdgivare. Kompetensen är efterfrågad och du har möjlighet att jobba även utomlands.

Höstterminen 2016

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 40
  • Studieort: Huddinge
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
  • Anmälningskod: KI-41009

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.

Titta in på Röntgenssjuksköterskeprogrammet

Den radiologiska verksamheten intar en central roll inom modern sjukvård. Att arbeta som röntgensjuksköterska innebär ett mycket omväxlande yrke med nära patientkontakt och avancerad teknik. Arbetet kräver stor flexibilitet och samarbetsförmåga.