Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi

  • 30 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Fysioterapi
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen riktar sig till dig som är sjukgymnast med en äldre utbildning och ger dig en möjlighet att komplettera din utbildning till en kandidatexamen. Kursen innehåller både vetenskaplig teori och metod samt planering och genomförande av ett examensarbete under handledning. Du kommer att få nödvändiga, grundläggande kunskaper om vetenskaplig metodik samt stöd i att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Efter kursen kommer du att ha kompetens för att kunna följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Kursen genomförs mestadels på distans, med lärarstöd via webbaserad lärplattform eller på fysiska träffar. Åtta obligatoriska träffar inklusive skriftlig och muntlig examination på kursorten ingår.

Sedan HT 2014 erbjuds de kompletterande kurserna för dem med en äldre sjukgymnastexamen inom det nya huvudområdet fysioterapi. Dina tidigare kurser inom huvudområdet sjukgymnastik räknas som kurser inom fysioterapi.

Vårterminen 2017

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Huddinge
  • 16 januari 2017 - 12 januari 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
  • Anmälningskod: KI-62018

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjukgymnastutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Carina Boström, carina.bostrom@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen