Kompletterande kurs för kandidatexamen i optometri

  • 30 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Optometri
  • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Kursen riktar sig till dig som är optiker med en äldre utbildning och ger dig en möjlighet att komplettera din utbildning till en kandidatexamen. Kursen innehåller både vetenskaplig teori och metod samt planering och genomförande av ett examensarbete under handledning. Du kommer att få nödvändiga, grundläggande kunskaper om vetenskaplig metodik samt stöd i att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Efter kursen kommer du att ha kompetens för att kunna följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och delta i utvecklings- och förbättringsarbete.

Kursen genomförs mestadels på distans, med lärarstöd via webbaserad lärplattform. men har 8 fysiska träffar (4 obligatoriska). Examination sker skriftligt och muntligt på kursorten.

Höstterminen 2016

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Stockholm
  • 29 augusti 2016 - 02 juni 2017
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
  • Anmälningskod: KI-61017

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad optikerutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Rune Brautaset, rune.brautaset@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen