Statistiska Metoder med R

 • 7,5 hp
 • Nätbaserad distansutbildning
 • Grundnivå
 • Institutionen för laboratoriemedicin
 • Obligatoriska träffar: 0

Behöver du kunna utföra och tolka statistiska analyser? Den här distanskursen ger dig praktiska färdigheter och en teoretisk bakgrund inom området. Vi går igenom statistikens grunder och all teori kopplas till praktiska övningar med statistikverktyget R. Eftersom R är ett så kallat open source-verktyg så kan du använda dina kunskaper på vilken arbetsplats som helst. Ledande forskare inom fält som livsvetenskaper, ekonometri och teknologi bidrar med paket till R, vilket gör att R ofta ligger före dyra kommersiella alternativ.

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 0
 • Övriga träffar: 0

Kursen ges helt på distans med lärarstöd via lärplattform.
Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examination sker genom inlämningsuppgifter och tentamen via internet.

Vårterminen 2017

 • 50%, Nätbaserad distansutbildning, Undervisning på olika tider
 • 16 januari 2017 - 24 mars 2017
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-32003

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet.

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna).

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Andreas Montelius , andreas.montelius@ki.se , 08-585 867 71

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen