HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv

  • 7,5 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Folkhälsovetenskap
  • Institutionen för folkhälsovetenskap

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse för hiv och global hälsa. Målet är att ge uppdaterad praktisk kunskap om, och ett mer informerat förhållningssätt till hiv ur ett globalt socio-biologiskt perspektiv. Kursen analyserar både individens och samhällets roll i hiv-prevention och behandling och hur det hänger ihop med kunskap, attityder, stigma, sexualitet, könsroller, ekonomi och social situation. Hiv kommer att diskuteras ur olika perspektiv med avstamp i mänskliga rättigheter, filosofi och moral, socioekonomi samt kulturella och biologiska myter. Kursen är även medicinskt orienterande med senaste nytt från forskningsfronten till exempel vad gäller forskningen kring vaccin och bot.

Vi samarbetar med stödorganisationen Noaks Ark. Kursens föreläsningar/seminarier kommer att ges i deras lokaler centralt i Stockholm en kväll per vecka.

Vårterminen 2017

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Stockholm
  • 23 januari 2017 - 24 mars 2017
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
  • Anmälningskod: KI-32002

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet.

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna).

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Anna Mia Ekström , anna.mia.ekstrom@ki.se , 08-524 833 71; 073-6274884

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen