Naturläkemedel

 • 7,5 hp
 • Distansutbildning
 • Grundnivå
 • Institutionen för fysiologi och farmakologi
 • Obligatoriska träffar: 1

Två av fem svenskar använder växtpreparat av något slag, bland annat naturläkemedel. Trots terapeutiska effekter och risker med denna användning saknar majoriteten av vårdpersonal utbildning inom detta område.

Denna kurs ger dig kliniskt relevant kunskap om de vanligast förekommande växtpreparaten, dels ur ett farmakologiskt perspektiv gällande säkerhet, effektivitet och kvalitet, dels ur ett konsumentperspektiv med fokus på hur dessa preparat används i olika sammanhang och kulturer.

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 1
 • Övriga träffar: 0

Lärarstöd ges via en lärplattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examination sker genom nätbaserade seminarier och inlämningsuppgifter.

Vårterminen 2017

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Solna
 • 27 mars 2017 - 02 juni 2017
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-62022

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

90 hp inom hälso- och sjukvård eller farmaci. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (1-165 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Johanna Hök , johanna.hok@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen