Optikerprogrammet

  • 180 hp
  • 3 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Optikerexamen och Medicine kandidatexamen  

En optiker är specialist på människans syn. Som optiker hjälper du människor till ett bekvämare seende och en bättre tillvaro. Till din hjälp har du den absolut senaste teknologin och produkter som kan anpassas för varje individ. Om du söker ett meningsfullt arbete där du underlättar människors vardag är arbetet som optiker något för dig.

Beskrivning

Optikeryrket är under konstant utveckling. Under de senaste tjugo åren har det gått från att vara ett hantverksyrke till att bli ett kliniskt yrke inom hälso- och sjukvården med egen legitimation. Fler och fler människor vänder sig till optikern för ögonhälsovård. På samma sätt som man går till läkaren för hälsokontroll väljer många att regelbundet besöka sin optiker för att kontrollera att ögonen mår bra. Det gör att optikern behöver en bred medicinsk kunskap.

Som optiker gäller det att hålla sig uppdaterad om den senaste tekniken, hur den används och hur man tolkar resultaten av undersökningarna. Produktutvecklingen av individuellt anpassade synhjälpmedel går också hela tiden framåt.

Utbildningen är uppbyggd utifrån begreppen syn, seende och optisk korrektion. Du lär dig förstå ögats sjukliga förändringar. De tongivande ämnena är medicin, optik, fysiologisk optik och kontaktlinsteknik. Studierna bedrivs såväl individuellt som i grupp och består av föreläsningar, kliniskt arbete, praktiska övningar, projektarbeten samt seminarier och fältstudier. Delar av undervisningen är förlagd till Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Inom utbildningen har du möjlighter till internationella utbytesstudier. Optikerprogrammet har egna utbytesavtal med  till exempel Copenhagen School of Design and Technology, Cardiff University och University of Applied Sciences and Art i Schweiz.

Efter studierna

Optiker arbetar ofta i optikerbutiker men kan även jobba på ögonavdelningar inom sjukhusvården. Arbetsmöjligheter finns också inom optisk industri och på syncentraler där optiker hjälper personer med reducerad synförmåga.

Höstterminen 2016

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 45
  • Studieort: Stockholm
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
  • Anmälningskod: KI-41007

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Biologi 1, Fysik 1a/Fysik 1b1 +1b2, Kemi 1, (dessa kurser kan styrkas med Naturkunskap 2), Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet A13 med undantag). Eller: Biologi A, Fysik A, Kemi A, (dessa kurser kan styrkas med Naturkunskap B), Matematik B (områdesbehörighet 13 med undantag).

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.

Titta in på Optikerprogrammet

En optiker är specialist på människans seende. Optikern undersöker optiska brytningsfel i patienternas ögon och rekommenderar lämplig korrektion med glasögon eller kontaktlinser. Som optiker kan du arbeta i optikerbutiker, inom ögonsjukvården, på syncentraler eller med företag som har synkrävande arbetsplatser.