Fysioterapeutprogrammet

 • 180 hp
 • 3 år
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Examen: Fysioterapeutexamen och Medicine kandidatexamen  

Fysioterapi syftar till att påverka hälsan genom rörelse. Det handlar om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt. Som fysioterapeut arbetar du med människor i olika åldrar inom många olika verksamheter.

Beskrivning

Fysioterapi är ett kunskapsområde som utgår från ett biopsykosocialt perspektiv. Som fysioterapeut arbetar du både praktiskt och pedagogiskt med förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. Fysioterapeuter arbetar med personer i alla åldrar, som har eller riskerar att få funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar och skador i olika organsystem, till exempel andningsorganen, cirkulationssystemet, nervsystemet, rörelseorganen eller som lider av psykisk ohälsa. I yrket ingår dessutom hälsofrämjande arbete på individ- och gruppnivå och på samhällsnivå. Som fysioterapeut har du en självständig roll och ett eget ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering av enskilda patienter/klienter inom hälso- och sjukvården och inom andra verksamheter eller organisationer. Fysioterapeuten ingår ofta i ett team med andra hälsoprofessioner.

Under utbildningen studerar du bland annat fysioterapi, anatomi, fysiologi, psykologi och medicinska ämnen. Du lär dig om kroppen och dess funktion, möjligheter och begränsningar. Genom fältstudier kommer du tidigt i kontakt med patienter och yrkesverksamma fysioterapeuter. Den kliniska utbildningen är till stor del förlagd till olika delar av hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting. Du har även möjlighet att förlägga delar av din utbildning på annan ort eller utomlands. Under den sista terminen skriver du ett examensarbete samt fördjupar dig inom något fysioterapeutiskt område som intresserar dig. 

Efter studierna

Fysioterapeuter arbetar bland annat på sjukhus och vårdcentraler, inom kommunal vård och omsorg, företagshälsovård, på idrottskliniker, friskvårdsanläggningar och privata mottagningar. Utbildningen ger en god grund för fortsatta studier inom något av fysioterapins specialistområden eller inom forskning.

Höstterminen 2015

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 60
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2015
 • Anmälningskod: KI-41004

Anmälan

Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A15).
Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17).
Id A/1 kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år. Namn och personnummer på den sökande, samt antal gånger per vecka under det antal år som den sökande utövat idrott ska framgå av intyget. Intygsgivarens namn, adress, telefonnummer, klubb- eller företagsnamn med t ex logotyp måste klart framgå på intyget.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2016

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 60
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2015
 • Anmälningskod: KI-42001

Anmälan

Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A15).
Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17).
Id A/1 kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år. Namn och personnummer på den sökande, samt antal gånger per vecka under det antal år som den sökande utövat idrott ska framgå av intyget. Intygsgivarens namn, adress, telefonnummer, klubb- eller företagsnamn med t ex logotyp måste klart framgå på intyget.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.

Video om Fysioterapeutprogrammet

Vill du veta mer om Fysioterapeutprogrammet? Här kan du se ett seminarium från Saco studentmässa i Stockholm.