Kandidatprogrammet i biomedicin

  • 180 hp
  • 3 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Medicine kandidatexamen  

Kandidatprogrammet i biomedicin på Karolinska Institutet är ett internationellt utbildningsprogram som ges på engelska.
 
Biomedicinare har bred kunskap om människans biologi och patologi och djup kännedom om bakomliggande molekylära mekanismer för våra folksjukdomar, till exempel cancer, hjärt-kärlsjukdomar, allergier, infektioner och neurologiska sjukdomar. 

Beskrivning

Utbildningen ges i en aktiv forskningsmiljö och har en stark anknytning till aktuell biomedicinsk forskning. Eftersom biomedicin är ett internationellt ämnesområde uppmuntras studenterna att läsa en del av programmet på ett av våra internationella partneruniversitet.
 
Utbildningen innehåller undervisning i både grundläggande naturvetenskapliga ämnesområden samt medicinskt och kliniskt orienterade kurser. Studenterna gör laborationer och får träning i vetenskapliga metoder samt introduceras till kliniskt inriktad forskning. Utbildningen sker både på prekliniska och kliniska institutioner på Karolinska Institutet.
 
Hela den sista terminen på programmet består av ett examensarbete. Studenterna väljer själva ämnesområde inom det biomedicinska forskningsfältet för sitt examensarbete, som utförs antingen på en akademisk institution eller ett läkemedelsföretag i Sverige eller utomlands.

Programwebbplats

Läs mer om hur Kandidatprogrammet i biomedicin är uppbyggt idag. Observera att ändringar kan ske.

Efter studierna

Programmet ger en gedigen bas för fortsatta studier på masternivå och är specifikt knutet till de internationella masterprogrammen i biomedicin, bioentreprenörskap och toxikologi vid Karolinska Institutet. Det förbereder även för vidare studier på masterprogram nationellt och internationellt. Programmet förbereder för en karriär inom forskning, kliniska prövningar, marknadsföring, management eller information relaterat till det biomedicinska fältet, inom akademin eller life science-industrin.

Höstterminen 2017

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 16 januari 2017
  • Anmälningskod: KI-D7000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 17 oktober 2016.

Anmäl dig på antagning.se

Dokumentationskrav

Sökande med svenska gymnasiala meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska gymnasiala meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se
 

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet (med undantag från kravet på svenska) samt Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13 med undantag). Eller: Biologi B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13 med undantag). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Bachelor's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet, admissions@ki.se

Kontaktperson för mer information om utbildningen programstudierektor Jonas Sundbäck , jonas.sundback@ki.se , 08 524 867 68

Titta in på Biomedicinprogrammet

Biomedicinaren är expert på människokroppens biologi vid hälsa och sjukdom. Fokus ligger på mekanismerna bakom de stora folksjukdomarna, som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier och demens. Som biomedicinare forskar du fram och använder ny kunskap på det molekylära planet i syfte att utveckla framtida diagnos- och behandlingsmetoder. Du för också vidare denna kunskap till andra forskare, vårdpersonal och till allmänheten.

Biomedicinprogrammet vid Karolinska Institutet ger en god grund för fortsatta studier inom biomedicin, men det finns också möjlighet att arbeta inom till exempel läkemedelsindustrin. Andra arbetsområden är klinisk läkemedelsprövning, marknadsföring, ekonomi och information som rör det biomedicinska/biotekniska området.