Biomedicinska analytikerprogrammet

 • 180 hp
 • 3 år
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Examen: Biomedicinsk analytikerexamen och Medicine kandidatexamen  

Vill du lära dig de metoder som används för att identifiera sjukdomar som cancer, diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom? Den biomedicinska analytikerns yrke kan beskrivas som ett detektivarbete där avancerade analysmetoder bidrar till att lösa olika medicinska frågeställningar. Detta gör att biomedicinska analytiker har en nyckelroll inom den moderna sjukvården.

Beskrivning

Biomedicinsk laboratorievetenskap är den biomedicinska analytikerns expertområde. Området har sin grund i både medicin och teknik och beskriver läran om de metoder som används för att analysera olika kroppsliga funktioner. Den snabba tekniska och medicinska utvecklingen gör att arbetssättet för den biomedicinska analytikern hela tiden utvecklas, vilket gör området dynamiskt och spännande.

Inriktning laboratoriemedicin
Som biomedicinsk analytiker med inriktning laboratoriemedicin blir du expert på olika typer av laboratorieanalyser. Dessa analyser utförs på biologiska prover såsom blod eller vävnad med hjälp av avancerade laboratoriemetoder. Exempel på laboratoriemedicinska metodiker är mikrobiologiska, immunologisk, biokemisk, morfologisk och molekylärbiologisk metodik. Analyserna ger möjlighet att identifiera sjukdomar som infektioner, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, cancer och genetiska defekter. I utbildningen kombineras olika undervisningsformer för att skapa en bra lärandemiljö där fokus är att kombinera teori med praktisk tillämpning i form av laborationer och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen har en tydlig forskningsanknytning och ger goda möjligheter till internationellt utbyte.

Inriktning klinisk fysiologi
Som biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi blir du expert på olika typer av fysiologiska undersökningar. Dessa undersökningar utförs direkt på patienten med hjälp av avancerad teknik. Exempel på fysiologiska undersökningsmetoder är EKG, ultraljud, spirometri, EEG och isotopundersökningar som används för att undersöka funktionen hos hjärta, kärl, lungor, hjärna, nervsystem och njurar. I utbildningen kombineras olika undervisningsformer för att skapa en bra lärandemiljö och fokus är att sammanlänka teori med praktisk tillämpning i form av kliniska laborationer och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen har en tydlig forskningsanknytning och ger goda möjligheter till internationellt utbyte.

Efter studierna

Inriktning laboratoriemedicin
Du kan välja mellan olika laboratoriemedicinska specialiteter, bland annat mikrobiologi, transfusionsmedicin, immunologi, kemi, patologi och genetik. Andra alternativ är bland annat läkemedels- och bioteknikföretag, veterinärmedicin eller kriminaltekniskt laboratorium. Du kan dessutom välja att läsa vidare på magister-/masternivå för att senare ha möjlighet att söka forskarutbildning.

Inriktning klinisk fysiologi
Du kan välja mellan olika fysiologiska specialiteter såsom klinisk fysiologi, neurofysiologi eller nuklearmedicin. Andra arbetsområden är inom friskvård och idrottsmedicin eller på medicintekniska företag. Du kan dessutom välja att läsa vidare på magister-/masternivå för att senare ha möjlighet att söka forskarutbildning.

Inriktning klinisk fysiologi, Höstterminen 2015

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2015
 • Anmälningskod: KI-41002

Anmälan

Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12).
Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12).

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Inriktning laboratoriemedicin, Höstterminen 2015

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 40
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2015
 • Anmälningskod: KI-41003

Anmälan

Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12).
Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12).

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.

Titta in på Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi

Möt studenter och lärare berättar om utbildningen.

Titta in på Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin!

Möt studenter och lärare som berättar om utbildningen.