Audionomprogrammet

  • 180 hp
  • 3 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Audionomexamen och Medicine kandidatexamen  

Audiologi betyder läran om hörseln och är ämnet för dig som är tekniskt, medicinskt och pedagogiskt intresserad och vill jobba med hörselutredningar samt med habilitering och rehabilitering av hörselskadade unga och äldre personer.

Beskrivning

Ämnesområdet involverar både människa och teknik och din uppgift som audionom är att hitta tekniska och pedagogiska lösningar för ett bättre hörande hos hörselskadade personer.
I arbetet ingår bland annat att göra hörselutredningar, prova ut hjälpmedel samt att undersöka hur man kan förebygga hörselskador på till exempel arbetsplatser och i offentliga miljöer. Som audionom har du också en viktig pedagogisk roll och undervisar hörselskadade personer både individuellt och i grupp.
Audionomprogrammet är tvärvetenskapligt och innehåller tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga ämnen. Utbildningen fokuserar på den hörselskadades individuella behov vad gäller hörsel, hörselhandikapp, hörselrehabilitering, hörselteknik och utprovning av hörapparat. Ett centralt område i utbildningen är kommunikationen vid hörselutredning och hörselrehabilitering. I utbildningen betonas också vikten av ett vetenskapligt synsätt som integreras med de senaste rönen från aktuella forskningsområden i form av vetenskapliga artiklar och projekt. Sista terminen innehåller ett självständigt projektarbete.

Efter studierna

Som audionom arbetar du på hörselkliniker och hörcentraler, inom privat hörselvård, på hörapparatföretag eller inom företags-, barn- och skolhälsovården. Allt fler audionomer blir egenföretagare. Vidareutbildning till magister finns som fristående kurs.

Höstterminen 2016

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 16
  • Studieort: Huddinge
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
  • Anmälningskod: KI-41001

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.

Titta in på audionomprogrammet

Audiologi betyder läran om hörseln och är ämnet för dig som är tekniskt, medicinskt och pedagogiskt intresserad och vill jobba med hörselutredningar samt med rehabilitering av hörselskador.