Arbetsterapeutprogrammet

 • 180 hp
 • 3 år
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Examen: Arbetsterapeutexamen och Medicine kandidatexamen  

Arbetsterapeuter stödjer personer med funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning att leva det liv de önskar. Genom att fokusera på meningsfulla aktiviteter främjas individens olika förmågor. Arbetsterapeuter förändrar ibland aktiviteter, introducerar alternativa strategier eller anpassar personens omgivande miljö.

Beskrivning

När en person upplever aktivitets- eller delaktighetsbegränsningar i sin vardag kan arbetsterapeuten bidra med förslag på lösningar. Arbetsterapeutens specialkompetens inbegriper kunskap om de konsekvenser ohälsa eller funktionsnedsättning och hinder i miljön har på aktivitet och delaktighet. Arbetsterapeuten bedömer och genomför åtgärder baserade på arbetsterapi och aktivitetsvetenskap  som främjar aktivitet och delaktighet. Speciellt fokus ligger på samspelet mellan individens och de omgivande faktorernas relation till dagliga aktiviteter och hur delaktighet och engagemang i aktivitet möjliggör hälsa och utveck­ling.

I sitt professionsutövande tar arbetsterapeuten stöd i teorier, modeller och bedömningsinstrument. Dessa ger underlag för åtgärder som ökar personernas möjligheter att t.ex. kunna arbeta/studera, fungera i sin bostad och på sin fritid, trots funktionsnedsättning.

Arbetsterapeutens åtgärder sträcker sig från att förebygga sjukdom och ohälsa till att förbättra eller kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga. Konkret kan det handla om allt från att träna upp olika kroppsliga förmågor till att förändra arbetsmetoder och göra anpassningar i den miljö man ska fungera i. En viktig del rör tekniska anpassningar som kan vara digitala (t.ex. mobil-appar), specialbyggda för individen (t.ex. en handortos) eller samhällsförbättrande (t.ex. ramper i entréer).

Programmets pedagogik stödjer sig på forskningsprocessen, d.v.s. en undersökande pedagogik som innefattar lärformer såsom resursföreläsningar, dialogseminarier och arbeten enkilt eller i grupp. Undervisningen sker på campusområdet, kliniska träningscentra och i verksamheter som t.ex. studentdrivna enheter. Sista terminen innehåller ett examensarbete och en valbar kurs där du har möjlighet att profilera dig inom området arbetsterapi.

Efter studierna

Arbetsterapeuten arbetar inom hälso- och sjukvård, på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunens verksamheter, till exempel som ergonom, aktivitetsombud, rehabiliteringspersonal eller biståndsbedömare. Arbetsterapeuter arbetar också på arbetsförmedlingar, inom Försäkringskassan, på kriminalvårdsanstalter och hjälpmedelsföretag liksom inom skol- och företagshälsovården och som egna företagare. Ofta anlitas arbetsterapeuter som konsulter för att identifiera förmågor hos individer så att de fortsatt ska kunna fungera i sin naturliga miljö, trots ohälsa. Yrket bjuder stora möjligheter och varierade, positiva utmaningar som professionellt präglas av hög grad av självständighet och kreativitet.

Höstterminen 2016

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 36
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-41000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2017

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 36
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-42000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.