Arbetsterapeutprogrammet

 • 180 hp
 • 3 år
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Examen: Arbetsterapeutexamen och Medicine kandidatexamen  

Arbetsterapeuter stödjer personer med funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning att leva det liv de önskar. Genom att fokusera på meningsfulla aktiviteter främjas individens olika förmågor. Arbetsterapeuter förändrar ibland aktiviteter, introducerar alternativa strategier eller anpassar personens omgivande miljö.

Beskrivning

När en person upplever aktivitets- eller delaktighetsbegränsningar i sin vardag kan arbetsterapeuten bidra med förslag på lösningar. Arbetsterapeutens specialkompetens inbegriper kunskap om de konsekvenser ohälsa eller funktionsnedsättning och hinder i miljön har på aktivitet och delaktighet. Arbetsterapeuten bedömer och genomför åtgärder baserade på arbetsterapi och aktivitetsvetenskap som främjar detta. Speciellt fokus ligger på samspelet mellan individens och de omgivande faktorernas relation till dagliga aktiviteter och hur delaktighet och engagemang i aktivitet möjliggör hälsa och utveck­ling.
 
I sitt professionsutövande tar arbetsterapeuten stöd i teorier, modeller och bedömningsinstrument. Dessa ger underlag för åtgärder som ökar personernas möjligheter att till exempel kunna arbeta eller studera, fungera i sin bostad och på sin fritid, trots funktionsvariation, funktionsnedsättning eller funktionshinder.
 
Arbetsterapeutens åtgärder sträcker sig från att förebygga sjukdom och ohälsa till att förbättra eller kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga. Konkret kan det handla om allt från att träna upp olika kroppsliga förmågor till att förändra arbetsmetoder och göra anpassningar i den miljö man ska fungera i. En viktig del rör tekniska anpassningar som kan vara digitala (till exempel mobil-appar), specialbyggda för individen (till exempel en handortos) eller samhällsförbättrande (till exempel ramper i entréer).
 
Programmets pedagogik stödjer sig på forskningsprocessen, det vill säga en undersökande pedagogik som innefattar lärformer såsom resursföreläsningar, dialogseminarier och arbeten enskilt eller i grupp. Undervisningen sker på campusområdet, kliniska träningscentra och i verksamheter som t.ex. studentdrivna enheter. Sista terminen innehåller ett examensarbete och en valbar kurs där du har möjlighet att profilera dig inom området arbetsterapi.

Kurser och utbildningsplan

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Arbetsterapeuten arbetar inom hälso- och sjukvård, på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunens verksamheter, till exempel som ergonom, aktivitetsombud, rehabiliteringspersonal eller biståndsbedömare. Arbetsterapeuter arbetar också på arbetsförmedlingar, inom Försäkringskassan, på kriminalvårdsanstalter och hjälpmedelsföretag liksom inom skol- och företagshälsovården och som egna företagare. Ofta anlitas arbetsterapeuter som konsulter för att identifiera förmågor hos individer så att de fortsatt ska kunna fungera i sin naturliga miljö, trots ohälsa. Yrket bjuder stora möjligheter och varierade, positiva utmaningar som professionellt präglas av hög grad av självständighet och kreativitet.

Höstterminen 2017

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 36
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
 • Anmälningskod: KI-41000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2018

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 36
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
 • Anmälningskod: KI-42000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Varför ska jag utbilda mig till arbetsterapeut?

Arbetsterapeutstudenten Erik Lindenhäll och Hanna Herrmans som arbetar som arbetsterapeut, berättar om sitt yrkesval.