Utbildning och kursverksamhet

This page in English

MedStat ansvarar för den grundläggande statistikutbildningen inom forskarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Hösten 2015 kommer 2 stycken grundkurser att genomföras. En kommer att vara lärarledda (1383)  och den kommer att ges i form av TBL-kurs (=Team-based-learning).

En kurs kommer att ges på distans (2609). Dessutom kommer en fortsättningskurs att ges (2858).

För att ha behörighet till dessa måste du vara antagen som doktorand.
Doktorander vid KI har förtur till kurserna.


MedStat har möjlighet att genomföra utbildning eller skapa nya kurser för att möte intresset hos doktorander och forskare.


MedStat kan även skräddarsy kortare utbildningar inom statistik på uppdrag för specifika institutioner.

Hösten 2015 ges följande grundkurser (båda på engelska) - båda två är fullbokade:

  • Distanskurs - 2609 mellan 21 September - 2 Oktober
  • Lärarledd kurs - 1383 TBL mellan 30 November - 11 December

 

Hösten 2015 kommer en fortsättningskurs att gå (på engelska):

  • Longitudinal data analysis - classical and modern statistical methods - 2858 mellan 2 - 11 November

 

Ansökan till höstens kurser (2015) pågår mellan 15/4 - 18/5 2015 genom forskarutbildningen. Kursansökningen är avslutad!

För mer information om höstens kurser 2015, se forskarutbildningskatalogen:

http://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurser?type=basic_science

 

Statistisk programvara och programlicenser

KI har för närvarande site-licenser för följande 3 statistikprogram samt 1 selectavtal

  • SPSS
  • SAS
  • JMP
  • Statistica (selectavtal)

Mer information kan erhållas via följande länkar:

http://internwebben.ki.se/sv/statistikprogram

KursStatistik