Utlysning: MedTech4Health - Kompetensförstärkning för småföretag (Vinnova)

Published 2016-02-05 16:33. Updated 2016-07-15 16:06

Syftet med utlysningen är att göra extern kompetens tillgänglig för det sökande företaget - kompetens som företaget är i stort behov av men själva saknar. Det kan till exempel röra sig om medicinsk, regulatorisk alternativt forskningskompetens, eller kompetens som ger ett patientperspektiv.

Utlysningen syftar till att finansiera kompetensförstärkning i mikro- (<10 anställda), små och medelstora företag (<250 anställda) som ska möjliggöra att en nyskapande idé i form av produkter eller tjänster ska kunna utvecklas och i ett senare skede implementeras. Utlysningen inriktas på att stödja projekt som i sin helhet med ett tydligt angreppsätt ämnar lösa ett i vård eller omsorg relevant problem som är tekniskt, vetenskapligt eller rör patientflödesproblem. Finansieringen skall göra extern kompetens, som man är i stort behov av men själva saknar, tillgänglig för det sökande företaget. Kompetensen ska vara viktig för att den sökande framgångsrikt skall kunna utveckla en hållbar och fungerande produkt eller tjänst, vilken på något sätt involverar medicinsk teknik. 

Ansökningar behandlas löpande med måndadvisa beslut om stöd. Deadline för sista ansökan är 2016-11-30 kl. 14:00.

Mer information om programmet på Vinnovas hemsida.

Länkar

EntreprenörskapFinansieringInnovation