Utbildning inom innovation och entreprenörskap

This page in English

Karolinska Institutet erbjuder ett flertal olika möjligheter att lära sig mer om innovation och entreprenörskap. 

Möjligheterna kan antingen bestå av att bli erbjuden fristående kurser, program eller utbildningar. En del utbildningar är poängivande andra inte. En del vänder sig till forskare eller studenter som redan är inskrivna på Karolinska Institutet medan andra är mer öppna. Nedan beskrivs några av de aktörer som på olika sätt är knutna till KI och vad de erbjuder. För mer information och aktuellt utbud se vidare under respektive aktör.

Innovation