Innovationskontoret

This page in English

Vi hjälper till att nyttiggöra idéer och forskningsresultat inom området medicin och hälsa. Vi fungerar som bollplank kring idéer och kan hjälpa dig att utveckla ditt koncept, eller hänvisa dig vidare till en lämplig partner för fortsatt utveckling. Våra tjänster kostar naturligtvis inget - vårt fokus ligger på dina behov som idébärare! 

Kunskap och inspiration

Innovationskontoret har som uppdrag att hjälpa och motivera studenter, forskare och kliniker att satsa på sina idéer genom att visa på goda exempel och genom att tillhandahålla inspirationsaktiviteter. Det kan till exempel handla om seminarier, workshops och nätverk, där du kan möta andra innovatörer och lära dig mer om innovation

illustration inspiration

InnovatiOnsdag

Innovationskontoret arrangerar en återkommande lunchseminarieserie som vi kallar InnovatiOnsdag. Temat för serien är Innovation och Entreprenörskap. Över en lunch får du höra inspirerande personer berätta om sin entreprenöriella resa. Seminarierna kan även behandla ämnen som läget i svensk life science industri, forskarens rättigheter eller hur man pitchar sin forskningsidé. Seminarierna körs mellan 12-13 på onsdagar (därav namnet) både på Campus i Solna och i Huddinge. Innovationskontoret bjuder de 40 första på lunchsmörgås. Ingen anmälan behövs. Håll utkik i kalendern för InnovatiOnsdag för kommande seminarier.

Vägledning i innovationssystemet

Vi ger råd och är ett bollplank för dig som har en idé som har potential att utvecklas. Vi hjälper dig även att identifiera och komma i kontakt med andra aktörer för att du ska komma vidare i innovationsprocessen. Beroende på var du befinner dig i processen kan vi lotsa dig till aktörer inom fördjupad rådgivning, affärsutveckling, finansiering, patentfrågor eller juridiskt stöd. Vi kan även bistå med kontakter med företag. För att underlätta för dig har Innovationskontoret sammanställt en översiktlig guide över ett antal viktiga aktörer och vad det erbjuder, se Innovationskontorets Vägledningsguide. Du kan själv söka bland dessa på nätet eller om du vill ha hjälp så boka tid för ett möte. Observera att Innovationslandskapet förändras kontinuerligt - nya aktörer och program tillkommer kontinuerligt!

Idé- och affärsrådgivning

Hos Innovationskontoret kan du även få hjälp med olika strategier för att skydda din idé. Vi ger dig råd kring tidig affärsutveckling och att hitta olika finansieringsmöjligheter. Vi har erfarna rådgivare med olika bakgrund och kompetens inom vetenskap, läkemedels- och bioteknikindustri, omvärldsanalys, kommunikation, patent, innovationsansökningar, företagssamarbeten, förhandlings- och avtalsfrågor. Vi kan till exempel ge stöd inom följande områden:

  • Allmän rådgivning kring innovationsutveckling
  • Stöd i patent- och immaterialrättsfrågor
  • Hjälp med anslagsansökningar

När du träffar oss så vill vi att du presenterar din idé. Vi kommer att diskutera vad produkten eller tjänsten är, vem kunden är och hur du ska kommersialisera eller nyttiggöra den. Vi förväntar oss inga svar på dessa frågor, men fundera gärna på dem inför mötet. För mer utförlig beskrivning av vad vår innovationsrådgvning innehåller, läs mer på Idé- och affärsrådgivning.

Näringslivssamverkan

Innovationskontoret är även KIs centrala funktion för närlingslivssamverkan och ingång för företag. Innovationskontoret ger stöd och vägledning till företag som söker samverkanspartners vid Karolinska Institutet. Det kan handla om att identifiera rätt kompetens, partners eller samverkansformer. Läs mer om möjligheter för företag på Företagssamverkan.

Innovationsskontoret - ett regeringsuppdrag

I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Citatet kommer från högskolelagen och innebär att innovationsfrågor ska genomsyra både utbildning och forskning. Utbildningsdepartementet gav 2009 Karolinska Institutet och sju andra lärosäten i uppdrag att bilda innovationskontor.

Innovationskontorens roll ska vara att inspirera, informera och stimulera forskare till innovationer samt skapa förutsättningar för att dessa innovationer kan nyttiggöras. Syftet är att bidra till att fler högskolegenererade idéer kommer samhället till nytta.

Karolinska Institutets innovationskontor startade sin verksamhet den 1 november 2010. Innovationskontor finns även på Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Kungliga tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Stockholms Lantbruksuniversitet och Luleå tekniska högskola. Dessutom har Karlstads universitet, Växjö universitet, Örebro universitet och Mittuniversitetet ett gemensamt innovationskontor kallat Fyrklövern. 

Innovationskontoret vid KI finansieras av Utbildningsdepartementet och Karolinska Institutet tillsammans.

Innovationskontorets medarbetare

Tillförordnad chef Innovationskontoret och ansvarig företagssamverkan

Richard Cowburn

Telefon: 08-524 864 78
E-post: Richard.Cowburn@ki.se

Innovationsrådgivare

Johan Arnell

Telefon: 08-524 865 80
Mobil: 070 325 65 80
E-post: johan.arnell@ki.se
 

Innovationsrådgivare

Tor Regberg

Telefon: 08-524 873 17
Mobil: 070-658 73 17
E-post: tor.regberg@ki.se

EIT Health

Inger Lundqvist

Telefon: 08-524 864 31
Mobil: 070-528 64 31
E-post: inger.lundqvist@ki.se

IP rådgivare

Sofia Nikolopoulou

Mobil: 070-425 04 75
E-post: sofia.nikolopoulou@ki.se

Kontakta Innovationskontoret

Innovationskontoret

Adress:

Karolinska Institutet
Nobels väg 6
171 77 Stockholm

Karta på eniro.se

Innovationskontoret finns också på Facebook. Genom att gilla oss där får du alltid den senaste informationen om våra aktiviteter. www.facebook.com/innovationoffice      

EntreprenörskapInnovationSamverkanStudent