Innovation och näringslivssamverkan

This page in English

Innovation Support 4U är Karolinska Institutets innovationssystem, skapat för att idéer och innovationer från forskningen ska tillämpas hälso- och sjukvården. Visionen är att frigöra KI:s potential att leverera nya tjänster, produkter och kunskap som kan förbättra människors hälsa. Systemet består av Enheten för Bioentreprenörskap, Innovationskontoret och KI Innovations AB och styrs av KIs innovationsråd.

Vårt innovationssystem - Innovationsupport4U

Innovation