Forskarskolan i Drug Discovery and Development

Den framgångsrika forskarskolan i Drug Discovery and Development initierades 2015 som ett VINNOVA-finansierat projekt i nära samarbete med life science-industrin. Syftet med satsningen var att öka kunskapen om alla steg i läkemedelsutveclingsprocessen med ett särskilt fokus på entreprenörskap och innovation.