Innovation och näringslivssamverkan

Innovation Support 4U är Karolinska Institutets innovationssystem, skapat för att idéer och innovationer från forskningen ska tillämpas hälso- och sjukvården. Visionen är att frigöra KI:s potential att leverera nya tjänster, produkter och kunskap som kan förbättra människors hälsa. Systemet består av Enheten för Bioentreprenörskap, Innovationskontoret och KI Innovations AB och styrs av KIs innovationsråd.

Forskarskolan i Drug Discovery and Development

Den framgångsrika forskarskolan i Drug Discovery and Development initierades 2015 som ett VINNOVA-finansierat projekt i nära samarbete med life science-industrin. Syftet med satsningen var att öka kunskapen om alla steg i läkemedelsutveclingsprocessen med ett särskilt fokus på entreprenörskap och innovation. 

Innovation