Idé- och affärsrådgivning

Behöver du råd eller information kring hur du kan utveckla dina idéer eller forskningsresultat? Vare sig det handlar om en produktidé, affärsidé eller kanske en idé om ett projekt som du vill genomföra så kan Innovationskontoret vid KI hjälpa dig. 

Innovationskontoret är en servicefunktion och resurs inom universitetsförvaltningen och kontoret är öppet för alla med idéer inom området medicin och hälsa. Du behöver inte vara anställd vid Karolinska Institutet. Kontoret har skapats för att hjälpa dig att komma vidare! Enklaste sättet att få hjälp är att boka tid för en rådgivning. Har du enklare frågor så kan du naturligtvis ringa eller skicka ett mejl.

Mer information om vad Innovationskontoret erbjuder och hur du kontaktar oss här.

Innovationskontoret kan hjälpa dig med följande:

Idéskydd

 • Utvärdering hur idén kan få bästa skydd. Olika sätt att skydda en innovation.
 • Hjälp med patentstrategiska beslut och nästa steg.
 • Förmedla konsulter som kan hjälpa till med patentsökningar för att utreda om idén redan är patenterad.
 • Kontakter med patentbyråer som skriver patentansökan.
 • Utredning vem som är uppfinnare och vem som äger rättigheterna.

Tidig affärsutveckling

 • Hjälp att identifiera möjliga kunder och målgrupper.
 • Göra en första marknadsbedömning.
 • Hjälp att ta fram en affärsmodell.
 • Hjälp att hitta eventuell samarbetspartner och kommersialiseringsaktör.
 • Hjälp att hitta och upprätta företagssamarbete.

Rådgivning om du vill starta eget

 • Olika bolagsformer.
 • Utreda möjligheter och begränsningar, arbetsgivarens/universitetets regelverk.

Hitta finansieringsmöjligheter och hjälp med innovationsansökningar

 • Vägledning om olika finansieringsmöjligheter för tidig innovationsutveckling.
 • Olika finansieringsstrategier.
 • Råd och synpunkter på ansökningar för innovationsmedel.

Paketering och presentation av din idé

 • Hjälp att identifiera produkt eller tjänst.
 • Råd och synpunkter för att ta fram presentationsmaterial
 • Hjälp att ta fram säljande argument.

Coachning och bollplank

 • Tillgång till ett bollplank och ytterligare expertis vid behov.
 • Gemensamt tar vi fram olika handlingsalternativ.
 • Hänvisning till andra aktörer, organisationer och företag som hjälper till i den fortsatta processen.

Förhandlings- och avtalsstöd

 • Hjälp att göra affärsmässiga bedömningar av avtal.
 • Stöd i förhandlingssituationer med företag.

Vanliga frågor

Vad innebär lärarundantaget?

I Sverige förfogar alla högskole- och universitetsanställda själva över rättigheterna till sina uppfinningar och forskningsresultat. Detta kallas lärarundantaget men gäller alltså inte bara lärare.

Normalt omfattas bara patenterbara uppfinningar men ofta har lärosätena valt att utöka regeln till både vetenskapligt och pedagogiskt material (t.ex. datorprogram).

Om inget annat har avtalats, t.ex. med en extern part, innebär detta att du bestämmer hur dina resultat och idéer ska användas.

Kan man patentera något som man redan publicerat?

En uppfinning som är allmänt känd går inte att patentera i Sverige. Vänta med att publicera dina resultat om du har tänkt söka patent. Var också försiktig med att prata med för många om din idé.
När du söker finansiering kan din ansökan i vissa fall bli en offentlig handling. Om du är osäker, fråga finansiären innan du skickar in din ansökan.

Vem är uppfinnaren i ett projekt?

Försök att definiera vem eller vilka som är uppfinnare så snart som möjligt.
I en forskargrupp kan flera personer vara uppfinnare, men det kan också vara flera som är delaktiga utan att vara uppfinnare. Alla ska naturligtvis bli kompenserade för sin insats i projektet, men det kan ofta vara fel att ange samtliga som uppfinnare i en patentansökan.
Uppfinnare är den/de som genom tankearbete har bidragit till att utforma idén eller uppfinningen.

Innovation