Hitta och kontakta oss

Behöver ditt företag råd och stöd för att hitta rätt kompetens, partner eller samarbetsform vid Karolinska Institutet - kontakta Innovationskontoret.

Innovationskontoret är KI:s centrala service- och supportfunktion för företag. Innovationskontoret kan också fungera som ett aktivt stöd i enskilda samarbetsprojekt. Det kan handla om allt mellan strategiska samarbeten ned till enskilda samverkansprojekt på forskar- eller studentnivå.

Innovationskontorets tjänster är kostnadsfria.

Kontakta oss

Tillförordnad chef Innovationskontoret och ansvarig företagssamverkan

Richard Cowburn

Telefon: 08-524 864 78
E-post: Richard.Cowburn@ki.se