Flytta till vår forskningspark

En forskningspark är en sammanhållen miljö för kunskapsintensiva företag, både nystartade och mer etablerade, som önskar verka i ett kreativt och vetenskapligt sammanhang. KIs egna forskningspark, KI Science Park, inhyser ett hundratal företag på två campus.

I Solna och i Flemingsberg erbjuder KIs forskningspark förstklassiga kontors- och laboratorielokaler med gemensam infrastruktur såsom konferensutrymmen, skalskydd, reception m.m. Det finns också möjlighet att hyra kontorsplatser i kontorslandskap.

Flest bolag inom läkemedelsutveckling

Vår park är det största klustret för bolag inom läkemedelsutveckling i Sverige. Närheten till spännande företag och den världsledande forskningen vid KI är lockande för forskningsintensiva små och medelstora företag. Här finns ett hundratal företag inom så vitt skilda kategorier som:

  • Läkemedel
  • Diagnostik
  • Medicinsk Teknik
  • R&D service
  • Vård och hälsa
  • Service och konsulter
  • Innovationsstöd

Kontakta oss!

Är du intresserad av att flytta hit eller se vilka företag som valt att etablera sig här besök www.sciencepark.ki.se.

InnovationSamverkan