This page in English

Utbildning på PHS

Institutionen för folkhälsovetenskap är ansvarig för både grundutbildning och forskarutbildning i folkhälsovetenskap, global hälsa och folkhälsoepidemiologi.