Socialmedicin

This page in English

Socialmedicin kännetecknas av kunskap om hälsans bestämningsfaktorer, samhällsstrukturens, miljöns, hälso- och sjukvårdsystemets, arbetslivets samt människors livsvillkors och levnadsvanors betydelse för hälsan i olika grupper, hälsans fördelning i befolkningen samt sociala konsekvenser av sjukdom.

Med färdighet i epidemiologi samt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete bidrar socialmedicin med sakkunskap i folkhälsoarbete, global hälsa, planering och utvärdering av hälso- och sjukvård och i övriga samhällssektorer.

Forskargrupper socialmedicin

Social Epidemiology
Forskargruppsledare: Peter Allebeck

Övriga forskargrupper på PHS

Här hittar du alla forskargrupper på institutionen för folkhälsovetenskap och mer information om respektive grupps forskning. 

Kontakt forskargruppsledare socialmedicin

Professor/överläkare

Peter Allebeck

Telefon: 08-524 801 72
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Peter.Allebeck@ki.se

Professor/överläkare

Bo Burström

Telefon: 08-524 801 60
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Bo.Burstrom@ki.se

Professor/överläkare

Finn Rasmussen

Telefon: 08-123 372 15
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Finn.Rasmussen@ki.se

Lektor, adj

Liselotte Schäfer Elinder

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Liselotte.Schafer-Elinder@ki.se

Folkhälsovetenskap