Organisation och ledning på PHS

This page in English

Institutionen för folkhälsovetenskap

Organisationsskiss över institutionen för folkhälsovetenskap

Institutionsledning

Prefekt

Professor

Lucie Laflamme

Telefon: 08-524 833 62
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Lucie.Laflamme@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Per Hanvik

Telefon: 08-524 833 44
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: per.hanvik@ki.se

Ledningsgrupp

Professor

Lucie Laflamme

Telefon: 08-524 833 62
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Lucie.Laflamme@ki.se

Administrativ chef

Per Hanvik

Telefon: 08-524 833 44
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: per.hanvik@ki.se

Professor, adj

Cecilia Magnusson

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Cecilia.Magnusson@ki.se

Professor

Cecilia Stålsby Lundborg

Telefon: 08-524 833 66
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Cecilia.Stalsby.Lundborg@ki.se

Universitetslektor

Marie Hasselberg

Telefon: 08-524 833 74
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Marie.Hasselberg@ki.se

Professor/överläkare

Anna Mia Ekström

Telefon: 08-524 833 71
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Anna.Mia.Ekstrom@ki.se

Universitetslektor, adj

Karin Engström

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Karin.Engstrom@ki.se

Professor/överläkare

Bo Burström

Telefon: 08-524 801 60
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Bo.Burstrom@ki.se

Administration

Administrativ personal på Institutionen för folkhälsovetenskap

Länkar

FolkhälsovetenskapOrganisation