Organisation och ledning på PHS

This page in English

Institutionen för folkhälsovetenskap

Organisationsskiss över institutionen för folkhälsovetenskap

Institutionsledning

Prefekt

Professor

Lucie Laflamme

Telefon: 08-524 833 62
Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Lucie.Laflamme@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Per Hanvik

Telefon: 08-524 833 44
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: per.hanvik@ki.se

Ledningsgrupp

Professor

Lucie Laflamme

Telefon: 08-524 833 62
Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Lucie.Laflamme@ki.se

Administrativ chef

Per Hanvik

Telefon: 08-524 833 44
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: per.hanvik@ki.se

Ämnesföreträdare global hälsa

Professor/överläkare

Anna Mia Ekström

Telefon: 08-524 833 71
Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Anna.Mia.Ekstrom@ki.se

Professor

Cecilia Stålsby Lundborg

Telefon: 08-524 833 66
Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Cecilia.Stalsby.Lundborg@ki.se

Ämnesföreträdare folkhälsoepidemiologi

Professor, adj

Cecilia Magnusson

Enhet: Socialmedicin
E-post: Cecilia.Magnusson@ki.se

Ämnesföreträdare socialmedicin

Professor/överläkare

Bo Burström

Telefon: 08-524 801 60
Enhet: Socialmedicin
E-post: Bo.Burstrom@ki.se

Studierektor forskarutbildning

Universitetslektor

Marie Hasselberg

Telefon: 08-524 833 74
Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Marie.Hasselberg@ki.se

Grundutbildningsansvarig

Projektsamordnare

Helle Mölsted Alvesson

Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Helle.Molsted-Alvesson@ki.se

Administration

Administrativ personal på Institutionen för folkhälsovetenskap

Länkar

FolkhälsovetenskapOrganisation