Global hälsa | Institutionen för folkhälsovetenskap

This page in English

I det tvärvetenskapliga ämnet global hälsa studeras områden som är gränsöverskridande och globala, oftast med ett perspektiv på hälsosystem i resurssvaga miljöer.

Ämnet innefattar forskning kring både prevention och vård med målet att alla människor ska ha möjlighet att uppnå god hälsa och god tillgång till hälso- och sjukvård. En rad olika metoder, ofta i kombination används; epidemiologiska metoder, interventioner, implementeringsforskning, hälsoekonomisk utvärdering, kvalitativa metoder, policyforskning samt klinisk och laborativ forskning.

Forskargrupper global hälsa

Övriga forskargrupper på PHS

Här hittar du alla forskargrupper på institutionen för folkhälsovetenskap och mer information om varje grupps forskning.

Kontakta forskargruppsledare global hälsa

Professor/överläkare

Anna Mia Ekström

Telefon: 08-524 833 71
Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Anna.Mia.Ekstrom@ki.se

Professor, senior

Vinod Diwan

Telefon: 08-524 833 86
Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Vinod.Diwan@ki.se

Professor

Lucie Laflamme

Telefon: 08-524 833 62
Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Lucie.Laflamme@ki.se

Professor

Cecilia Stålsby Lundborg

Telefon: 08-524 833 66
Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Cecilia.Stalsby.Lundborg@ki.se

Folkhälsovetenskap