Forskargrupper på institutionen för folkhälsovetenskap

This page in English

Alla forskargrupper och forskargruppsledare vid institutionen för folkhälsovetenskap. Forskningen vid institutionen bedrivs inom de tre ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin. 

Global hälsa

Mer om ämnesområdet global hälsa på PHS

Folkhälsoepidemiologi

Mer om ämnesområdet folkhälsoepidemiologi på PHS

Socialmedicin

Social Epidemiology
Forskargruppsledare: Peter Allebeck

Mer om ämnesområdet socialmedicin på PHS

EpidemiologiFolkhälsovetenskapGlobal hälsaSocialmedicin